تاریخ های مهم

زمانبندی فرآیند اجرایی هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

رویداد

زمان شروع

زمان پایان

ثبت نام اولیه

5 شهریور

5 آبان

ثبت اطلاعات محصولات

5 شهریور

10 آبان

ارزیابی محصولات و ثبت اطلاعات تکمیلی

5 شهریور

15 آذر

ثبت اطلاعات نمایشگاهی و تسویه مالی

1 مهر

15 آبان

ثبت نام خریداران در سایت

به صورت دائمی در سایت انجام می شود.

 

دریافت پیش فاکتور فروش تجهیزات

اول آذر

---

غرفه سازی

23 آذر

25 آذر

چیدمان و تجهیز نمایشگاه

24 آذر

25 آذر

برگزاری نمایشگاه

26 آذر

29 آذر

جمع آوری نمایشگاه

30 آذر

1 دی

انعقاد قرارداد

7 دی

-