تاریخ های مهم

زمانبندی فرآیند اجرایی هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

رویداد

زمان شروع

زمان پایان

ثبت نام اولیه

1 مهر

30 مهر

ثبت اطلاعات محصولات

1 مهر

30 مهر

ارزیابی محصولات و ثبت اطلاعات تکمیلی

1 مهر

15 آذر

ثبت اطلاعات نمایشگاهی و تسویه مالی

1 آبان

1 آذر

ثبت نام خریداران در سایت

به صورت دائمی در سایت انجام می شود.

 

دریافت پیش فاکتور فروش تجهیزات

اول آذر

---

غرفه سازی

25 آذر

26 آذر

چیدمان و تجهیز نمایشگاه

26 آذر

26 آذر

برگزاری نمایشگاه

27 آذر

30 آذر

جمع آوری نمایشگاه

1 دی

1 دی

انعقاد قرارداد

7 دی

-