اینماد

تاریخ های مهم

زمانبندی فرآیند اجرایی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

رویداد

زمان شروع

زمان پایان

ثبت نام اولیه

01 مهر

01 آبان

ثبت اطلاعات محصولات

05 مهر

10آبان

ثبت اطلاعات تکمیلی

10مهر

20 آبان

ثبت اطلاعات نمایشگاهی (رزرو غرفه) و تسویه مالی

10 مهر

30 آبان

ثبت نام خریداران در سایت

به صورت دائمی در سایت انجام می شود.

 

دریافت پیش فاکتور فروش تجهیزات

01 دی

---

غرفه سازی

08 دی

11 دی

چیدمان و تجهیز نمایشگاه

11 دی

11 دی

برگزاری نمایشگاه

12 دی

15 دی

جمع آوری نمایشگاه

16 دی

16 دی

انعقاد قرارداد

01بهمن

-