اطلاعات این رویداد

تجهیزات آزمایشگاهی کارگاهی صنعتی ایران ساخت

نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

شروع : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

پاپان : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

سازمان : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

محل برگزاری : محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

آرشیو روزانه

گزارش آنلاین از نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

این رویداد به پایان رسیده است

برنامه های نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت به پایان رسید.

۱۵:۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

این نمایشگاه از روز سه شنبه 26 آذرماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور 370 شرکت ایرانی و 9 هزار محصول برپا بود.

برنامه های نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت به پایان رسید.

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۲۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

عکس یادگاری عوامل اجرایی نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

عکس یادگاری عوامل اجرایی نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

هم اکنون؛ محل برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

نمایش دستاوردهای ایرانی در نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نمایش دستاوردهای ایرانی در نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

در میان غرفه های نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

۱۵:۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

در میان غرفه های نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت