اطلاعات این رویداد

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

شروع : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

پاپان : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

سازمان : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران سالن های (خلیج فارس، ۴۰ ، ۴۱ و میلاد)

آرشیو روزانه

گزارش آنلاین از هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

این رویداد به پایان رسیده است

پایان هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

۱۶:۳۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

عگس یادگاری عوامل اجرایی

پایان هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

پایان هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

عکس یادگاری عوامل اجرایی هفتمین نمایشگاه

پایان هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

۱۶:۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

۱۶:۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

۱۶:۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

۱۶:۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

حضور دکتر صالحی و بازدید از غرفه ها

بازدید از غرفه ها در چهارمین روز از هفتمین دوره نمایشگاه

۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

بازدید از غرفه ها در چهارمین روز از هفتمین دوره نمایشگاه

بازدید از غرفه ها در چهارمین روز از هفتمین دوره نمایشگاه

۱۶:۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

بازدید از غرفه ها در چهارمین روز از هفتمین دوره نمایشگاه

بازدید از غرفه ها در چهارمین روز از هفتمین دوره نمایشگاه

۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

بازدید از غرفه ها در چهارمین روز از هفتمین دوره نمایشگاه