اطلاعات این رویداد

https://iranlabexpo.ir

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

شروع : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

پاپان : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

سازمان : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران سالن های (خلیج فارس ۴۰ ، ۴۱ و میلاد)

آرشیو روزانه

گزارش آنلاین از ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

این رویداد به پایان رسیده است

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران هم‌اکنون به کار خود پایان داد

۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران هم‌اکنون به کار خود پایان داد

عکس یادگاری ستاد اجرایی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

عکس یادگاری ستاد اجرایی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

عکس یادگاری ستاد اجرایی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

۱۶:۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

عکس یادگاری ستاد اجرایی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

مصاحبه دکتر اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی؛ ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

۱۶:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ ساعات پایانی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ ساعات پایانی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

در میان غرفه ها؛ ساعات پایانی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ ساعات پایانی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

در میان غرفه ها؛ شرکت بهین نگاره

۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه‌های ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه‌های ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

در میان غرفه ها؛ شرکت پوشش های نانو ساختار

۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ شرکت بهین نگاره

۱۵:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶