اطلاعات این رویداد

https://iranlabexpo.ir

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

شروع : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

پاپان : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

سازمان : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

محل برگزاری : محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

آرشیو روزانه

گزارش آنلاین از چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

این رویداد به پایان رسیده است

به پایان آمد این دفتر...

۱۷:۴۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

به پایان آمد این دفتر...

به پایان چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران رسیدیم

۱۷:۳۴ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی که از روز یکشنبه کار خود را آغاز کرده بود، هم‌اکنون به پایان رسید. این نمایشگاه که با هدف اعتلای اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری‌های بومی کشور برپا شده بود، پس از ۴ روز تلاش دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان نمایشگاه به کار خود پایان داد

به پایان چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران رسیدیم

در میان غرفه‌های چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۷:۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

در میان غرفه‌های چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۷:۱۵ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۷:۱۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۷:۰۸ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۷:۰۳ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۶:۵۷ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۶:۵۳ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون

۱۶:۴۹ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون