اینماد

تاکید بر الزام رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

تاکید بر الزام رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی دستگاههای موضع ماده (2) مکلف به اعلام پیمانکاران طرح های پژوهشی و ثبت مشخصات طرح ها در سامانه توانیران شدند

تعداد رای: 0
تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ تعداد دفعات بازدید : ۹۱

 

وزارت صنعت،معدن و تجارت  به منظور حمایت از تولیدات داخلی و به استناد بند (ب) ماده (6) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشورو حمایت از کالای  ایرانی مصوب 1398/02/15 ، دستگاههای موضوع ماده (2) را مکلف به اعلام پیمانکاران طرح های (پروژه های)خود را با رعایت مفاد قانون مذکور به آن وزارتخانه  کرد. همچنین دستگاه های متبوع  مکلفند حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح های خود در مراجع ذی ربط، نسبت به ثبت فهرست و مشخصات طرح ها در سامانه موضع این قانون به آدرس الکترونیک /https://www.tavaniran.ir/ اقدام نمایند.

 

نظرات شما

captcha
حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید