اینماد

تصاویری از افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت

تصاویری از افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت
هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

تعداد رای: 0
تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ تعداد دفعات بازدید : ۲۴۰۰

حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و منصورغلامی در افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و منصورغلامی در افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

 

منصور غلامی، سورنا ستاری و پرویز کرمی در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

منصور غلامی، سورنا ستاری و پرویز کرمی در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

پرویز کرمی، منصور غلامی و سورنا ستاری

پرویز کرمی، منصور غلامی و سورنا ستاری

 

پرویز کرمی دبیرستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پرویز کرمی دبیرستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری­ های راهبردی

اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری­ های راهبردی

 

پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

 

پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

 

سورنا ستاری

سورنا ستاری

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

 

غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری و پرویز کرمی دبیرستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق

سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری و پرویز کرمی دبیرستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

 

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

 

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت باحضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت باحضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت باحضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت باحضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت باحضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت باحضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت باحضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت باحضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

 

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

 

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

سورناستاری و منصور غلامی در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 

نظرات شما

captcha
حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید