اینماد

دریافت فرم تعهدنامه ثبت نام و حضور در نمایشگاه

دریافت فرم تعهدنامه ثبت نام و حضور در نمایشگاه
مشارکت کنندگان محترم دومین نمایشگاه باید تعهدنامه ثبت نام و حضور در نمایشگاه را در سربرگ شرکت گذاشته و بعد از مهر و امضای کلیه صفحات، اصل آنرا به همراه تعهدنامه حراست به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمایند.

تعداد رای: 0
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ تعداد دفعات بازدید : ۳۱۰۴
شایان ذکر است اخذ کارت غرفه دار و کارت پارکینگ منوط به ارسال تعهدنامه حراست و دریافت نام کاربری و رمز عبور جهت فروش محصولات منوط به ارسال تعهدنامه ثبت نام و حضور در نمایشگاه است. در صورت عدم ارسال فرمها، نمایشگاه بین الملی کارتی برای شرکت کننده صادر نخواهد کرد و اکانتی جهت فروش محصولات به شرکت تعلق نخواهد گرفت و مسئولیت آن متوجه خود غرفه دار خواهد بود.
دانلود تعهدنامه حراست
دانلود تعهدنامه ثبت نام و حضور در نمایشگاه

نظرات شما

captcha
حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید