اینماد

مهلت پرداخت سهم خریداران نمایشگاه تا 12 مردادماه تمدید شد

مهلت پرداخت سهم خریداران نمایشگاه تا 12 مردادماه تمدید شد
بنا به پیگیری و درخواست بسیاری از دانشگاه ها و به دلیل تعطیلی بعضی از این دانشگاه ها مهلت پرداخت سهم خریداران نمایشگاه تا 12 مرداد ماه تمدید شد. این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد.

تعداد رای: 0
تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ تعداد دفعات بازدید : ۱۱۲۸
بنا به پیگیری و درخواست بسیاری از دانشگاه ها و به دلیل تعطیلی بعضی از این دانشگاه ها مهلت پرداخت سهم خریداران نمایشگاه تا شنبه 12 مرداد ماه تمدید شد. این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد. لذا خریدارانی که تا این مهلت سهم خود را پرداخت ننمایند، یارانه تخصیصی معاونت به سایر دانشگاه ها و مراکزی که در نوبت دریافت یارانه قرار دارند، واگذار خواهد شد.

نظرات شما

captcha
حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید