اینماد

سوم مرداد، آخرین مهلت عقد قراردادهای ارسالی و واریز مبلغ علی الحساب اولیه سهم خریداران

سوم مرداد، آخرین مهلت عقد قراردادهای ارسالی و  واریز مبلغ علی الحساب اولیه سهم خریداران
معاونت علمی و فناوری سوم مردادماه را آخرین مهلت عقد قراردادهای ارسالی و واریز مبلغ علی الحساب اولیه سهم خریداران اعلام کرد.بدیهی است پس از تاریخ مذکور یارانه تخصیص یافته این معاونت، به سایر دانشگاهها و مراکزی که در نوبت دریافت یارانه قرار دارند، واگذار خواهد شد.

تعداد رای: 0
تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ تعداد دفعات بازدید : ۱۱۰۹

پیرو نامه شماه 42264/11 مورخ 19/03/1392 و ارسال قرارداد خرید تجهیزات برای نمایندگان معرفی شده از سوی خریداران نمایشگاه، معاونت علمی و فناوری سوم مردادماه را آخرین مهلت عقد قراردادهای ارسالی و واریز مبلغ علی الحساب اولیه سهم خریداران اعلام کرد. 

بدیهی است پس از تاریخ مذکور یارانه تخصیص یافته این معاونت، به سایر دانشگاهها و مراکزی که در نوبت دریافت یارانه قرار دارند، واگذار خواهد شد.

 

نظرات شما

captcha
حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید