اینماد

کارگاه "آشنایی با مفاهیم نانو تکنولوژی" برگزار شد

کارگاه
کارگاه "آشنایی با مفاهیم نانو تکنولوژی و کاربرد در علوم مختلف" در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی سالن 8 و 9 برگزار شد.

تعداد رای: 0
تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ تعداد دفعات بازدید : ۱۶۱۳

کارگاه آشنایی با مفاهیم نانو تکنولوژی و کاربرد درعلوم مختلف که توسط شرکت شایگان شیمی برگزار شد، مواردی همچون مروری به نانو تکنولوژی و کاربرد  ان در علوم مختلف، مفاهیم مرتبط به نانو تکنولوژی، بررسی خواص وابسته به سایز، معرفی انواع نانو مواد و خصوصات آنها بررسی شد.

همچنین در ادامه به بررسی کاربردهای علمی و صنعتی نانو مواد درعلوم مختلف اشاره شد و نمونه هایی از تحقیقات صورت گرفته توسط دکتر حسن باقری برگزار کننده این کارگاه به حضور شرکت کنندگان ارایه گردید.


نظرات شما

captcha
حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید