اینماد

دریافت فرم های مورد نیاز

دریافت فرم های مورد نیاز
دریافت فرم های مورد نیاز، جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و غرفه سازی

تعداد رای: 0
تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ تعداد دفعات بازدید : ۳۶۸۲

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در نمایشگاه می رساند فرم مربوط به تعهدات غرفه داران را از طریق لینک های زیر دانلود و پس از مهر و امضای تمامی صفحات آن، آن را تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه به دبیرخانه تحویل نمایند. دریافت کارت غرفه داران از نمایشگاه بین المللی منوط به تحویل فرم های زیر می باشد. ارسال فایل های زیر برای تمامی غرفه داران الزامی است.

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

همچنین کلیه شرکت کنندگانی که در مرحله دوم ثبت نام گزینه غرفه بدون تجهیزات (غرفه سازی) را انتخاب نموده اند می بایست ضمن مطالعه  دستورالعمل غرفه سازی، اطلاعات مربوط به غرفه ساز خود را تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه تحویل دبیرخانه نمایند.

فرم های مربوط به معرفی غرفه ساز، انشعاب آب و برق را از طریق لینک های زیر دانلود کنید.

فرم تعهد نامه و معرفی غرفه ساز


انشعاب برق

انشعاب آب


نظرات شما

captcha
حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید