اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش پژوهان پایا
نام محصول:
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC (SLAC9301)
مدل:
SLAC9301 (SLAC9301)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ ۱۶:۳۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای دکتر مجید تقی زاده
استان:
مازندران
شهر:
بابل
محل تحویل:
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/ آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
نام مسئول آزمایشگاه:
هدی قریشی
تلفن ثابت:
0113239214
ایمیل آزمایشگاه:
ghoreishy@nit.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش پژوهان پایا
نام محصول:
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC (SLAC9301)
مدل:
SLAC9301 (SLAC9301)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ۱۶:۱۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر مجید تقی زاده
استان:
مازندران
شهر:
بابل
محل تحویل:
دانشکده مهندسی برق ئ کامپیوتر/آزمایشگاه ماشین های الکتریکی /
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر هدی قریشی
تلفن ثابت:
1465
ایمیل آزمایشگاه:
ghoreishy@nit.ac.ir