اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت سامانه تجهیز دانش
نام محصول:
آزمایشگاه کوچک نانو (MNS)
مدل:
MNS (MNS)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ ۱۸:۲۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مهاجرانی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پلاسما لیزر
نام آزمایشگاه:
پلاسما و لیزر
نام مسئول آزمایشگاه:
فتح اللهی
تلفن ثابت:
02129902338
ایمیل آزمایشگاه:
e-mohajerani@sbu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت سامانه تجهیز دانش
نام محصول:
آزمایشگاه کوچک نانو (MNS)
مدل:
MNS (MNS)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۱۶:۳۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فرح رمضانی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه شهید بهشتی/پژوهشکده پلاسما و لیزر و علم مواد/آزمایشگاه مواد پیشرفته/دکتر مهاجرانی
نام آزمایشگاه:
مواد پیشرفته
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر مهاجرانی
تلفن ثابت:
02129902338
ایمیل آزمایشگاه:
e-mohajerani@sbu.ac.ir