اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فاطر الکترونیک ریزپرداز
نام محصول:
آب مقطرگیری دو بار تقطیر (6204)
مدل:
6204 (6204)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ ۱۵:۳۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی نیک بخت
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده معدن
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه متالوژی استخراجی
نام مسئول آزمایشگاه:
مهندس رضا بهرامی
تلفن ثابت:
02164542923
ایمیل آزمایشگاه:
mr.aslani@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فاطر الکترونیک ریزپرداز
نام محصول:
آب مقطرگیری دو بار تقطیر (6204)
مدل:
6204 (6204)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ ۱۵:۳۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی نیک بخت
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده معدن
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه متالوژی استخراجی
نام مسئول آزمایشگاه:
مهندس رضا بهرامی
تلفن ثابت:
02164542923
ایمیل آزمایشگاه:
mr.aslani@yahoo.com