در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
برش و تسطیح مغزه (دو سر زن) (CC-R30)
مدل:
CC-R30 (CC-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۱۰:۱۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فریدون نعمتی
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
محل تحویل:
دانشگاه زنجان، گروه مهندسی معدن
نام آزمایشگاه:
مکانیک سنگ
نام مسئول آزمایشگاه:
رامین دوست محمدی
تلفن ثابت:
02433054015
ایمیل آزمایشگاه:
ramin.doostmohammadi@znu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
برش و تسطیح مغزه (دو سر زن) (CC-R30)
مدل:
CC-R30 (CC-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۱۰:۲۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فریدون نعمتی
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
محل تحویل:
دانشگاه زنجان، گروه مهندسی معدن
نام آزمایشگاه:
مکانیک سنگ
نام مسئول آزمایشگاه:
رامین دوست محمدی
تلفن ثابت:
02433054015
ایمیل آزمایشگاه:
ramin.doostmohammadi@znu.ac.ir