اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت رادطب نوین زیست پایا
نام محصول:
آب مقطر گیری یکبار کندانسور فلزی (R-DM)
مدل:
R-DM (R-DM)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ۱۵:۰۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علیرضا علاف چیان
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی اصفهان
تلفن ثابت:
03133912282
ایمیل آزمایشگاه:
allafchian@cc.iut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت رادطب نوین زیست پایا
نام محصول:
آب مقطر گیری یکبار کندانسور فلزی (R-DM)
مدل:
R-DM (R-DM)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۱۴:۴۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علیرضا علافچیان
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی اصفهان
تلفن ثابت:
03133912282
ایمیل آزمایشگاه:
allafchian@cc.iut.ac.ir