در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت مهندسی سنجش بسپار نوین
نام محصول:
آون (1081)
مدل:
1081 (1081)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۱۷:۴۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مهدی حاتمی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشکده فنی مهندسی
نام آزمایشگاه:
پلیمر
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر مهدی حاتمی
تلفن ثابت:
04137721066
ایمیل آزمایشگاه:
meysammoezzi@bonabu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت مهندسی سنجش بسپار نوین
نام محصول:
آون (1081)
مدل:
1081 (1081)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مهدی حاتمی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشکده فنی مهندسی
نام آزمایشگاه:
پلیمر
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر مهدی حاتمی
تلفن ثابت:
04137721066
ایمیل آزمایشگاه:
m.ranjbar@bonabu.ac.ir