در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۹:۱۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
صفری
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
محل تحویل:
مرکزی
نام آزمایشگاه:
کنترل فرآیند
نام مسئول آزمایشگاه:
صفری
تلفن ثابت:
02334244042
ایمیل آزمایشگاه:
f.safari2006@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
کنترل جریان (pct624)
مدل:
pct624 (pct624)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ ۰۹:۴۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
صفری
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
محل تحویل:
مرکزی
نام آزمایشگاه:
کنترل فرآیند
نام مسئول آزمایشگاه:
صفری
تلفن ثابت:
02334244042
ایمیل آزمایشگاه:
f.safari2006@gmail.com