اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
نام محصول:
اولتراسونیک هموژنایزر (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
مدل:
ّFapan Ultrasound Probe-400R (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۱۲:۰۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فریدون نعمتی
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
محل تحویل:
دانشکده علوم/گروه فیزیک
نام آزمایشگاه:
نانو
نام مسئول آزمایشگاه:
رضا رسولی
تلفن ثابت:
024332522
ایمیل آزمایشگاه:
r_rasouli@znu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
نام محصول:
اولتراسونیک هموژنایزر (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
مدل:
ّFapan Ultrasound Probe-400R (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۱۲:۱۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فریدون نعمتی
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
محل تحویل:
دانشکده علوم/گروه فیزیک
نام آزمایشگاه:
نانو
نام مسئول آزمایشگاه:
رضا رسولی
تلفن ثابت:
024332522
ایمیل آزمایشگاه:
r_rasouli@znu.ac.ir