اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
موسسه پرتو دانش آسمان
نام محصول:
eBrain32 (eBrain32)
مدل:
eBrain32 (eBrain32)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۲:۰۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر رسول امیر فتاحی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
دانشکده برق
نام آزمایشگاه:
DSP
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر رسول امیر فتاحی
تلفن ثابت:
09131123978
ایمیل آزمایشگاه:
fattahi@cc.iut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
موسسه پرتو دانش آسمان
نام محصول:
eBrain32 (eBrain32)
مدل:
eBrain32 (eBrain32)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۲:۰۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر رسول امیر فتاحی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
دانشکده برق
نام آزمایشگاه:
DSP
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر رسول امیر فتاحی
تلفن ثابت:
09131123978
ایمیل آزمایشگاه:
fattahi@cc.iut.ac.ir