اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش پژوهان پایا
نام محصول:
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC (SLAC9301)
مدل:
SLAC9301 (SLAC9301)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۶:۱۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای گلی چیرانی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
هنرستان های استان
تلفن ثابت:
133 333 3601
ایمیل آزمایشگاه:
ali.ghalenavi@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش پژوهان پایا
نام محصول:
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC (SLAC9301)
مدل:
SLAC9301 (SLAC9301)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۶:۵۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای گلی چیرانی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
هنرستان های استان
تلفن ثابت:
01333333605
ایمیل آزمایشگاه:
ali.ghalenavi@gmail.com