اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آزما تجهیز صنعت سبزوار( آزما تجهیز پارتیان)
نام محصول:
مجموعه آموزشی پرتابل LOGO PLC (AT-CA102-P)
مدل:
AT-CA102-P (AT-CA102-P)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۰۸:۰۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای منوچهر نوروزپور
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
نام آزمایشگاه:
اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای منوچهر نوروزپور
تلفن ثابت:
09111351874
ایمیل آزمایشگاه:
roshdfragir@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آزما تجهیز صنعت سبزوار( آزما تجهیز پارتیان)
نام محصول:
مجموعه آموزشی پرتابل LOGO PLC (AT-CA102-P)
مدل:
AT-CA102-P (AT-CA102-P)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۰۸:۲۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
منوچهر نوروزپور
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
تلفن ثابت:
09111351874
ایمیل آزمایشگاه:
roshdfragir@yahoo.com