اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت مهندسی سپهر آریا آزما
نام محصول:
کوره گازی ذوب (MFG1)
مدل:
MFG1 (MFG1)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۷:۴۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
غلامی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
هنرستان شهید چمران
تلفن ثابت:
01333329851
ایمیل آزمایشگاه:
roshdfragir@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت مهندسی سپهر آریا آزما
نام محصول:
کوره گازی ذوب (MFG1)
مدل:
MFG1 (MFG1)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۷:۴۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
غلامی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
هنرستان چمران
تلفن ثابت:
01333329851
ایمیل آزمایشگاه:
roshdfragir@yahoo.com