اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت حکیم آزما تجهیز
نام محصول:
هود شیمیایی عرض 100 (H.A.T 100)
مدل:
H.A.T 100 (H.A.T 100)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۱۱:۳۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای گلی چیرانی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
اداره اموزش و پرورش استان گیلان
تلفن ثابت:
01333333601
ایمیل آزمایشگاه:
roshdfragir@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت حکیم آزما تجهیز
نام محصول:
هود شیمیایی عرض 100 (H.A.T 100)
مدل:
H.A.T 100 (H.A.T 100)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۲:۲۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
گلی چیرانی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
محل تحویل:
آموزش و پرورش گیلان
تلفن ثابت:
01313229527
ایمیل آزمایشگاه:
roshdfragir@yahoo.com