اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
تعادل سنج ایستا (Stabilometer)
مدل:
Stabilometer (Stabilometer)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۱۴:۳۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
صالحی پور
استان:
ایلام
شهر:
ایلام
محل تحویل:
دانشگاه ایلام
نام آزمایشگاه:
فیزیولوژی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر سعید مرادی
تلفن ثابت:
08413234861
ایمیل آزمایشگاه:
saeedmoradi@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
تعادل سنج ایستا (Stabilometer)
مدل:
Stabilometer (Stabilometer)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۰۹:۱۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
صالحی پور
استان:
ایلام
شهر:
ایلام
محل تحویل:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ایلام
نام آزمایشگاه:
فیزولوژی
نام مسئول آزمایشگاه:
سعید مرادی
تلفن ثابت:
08412234861
ایمیل آزمایشگاه:
saedmoradi@gmail.com