اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
نام محصول:
اولتراسونیک هموژنایزر (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
مدل:
ّFapan Ultrasound Probe-400R (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ ۱۷:۳۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سمیه جهانفر
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
محل تحویل:
گروه فیزیک
نام آزمایشگاه:
حالت جامد
نام مسئول آزمایشگاه:
ابراهیم دریایی
تلفن ثابت:
05143305247
ایمیل آزمایشگاه:
daryaei@neyshabur.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
نام محصول:
اولتراسونیک هموژنایزر (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
مدل:
ّFapan Ultrasound Probe-400R (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ ۱۸:۰۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سمیه جهانفر
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
محل تحویل:
گروه فیزیک
نام آزمایشگاه:
حالت جامد
نام مسئول آزمایشگاه:
ابراهیم دریایی
تلفن ثابت:
05143305247
ایمیل آزمایشگاه:
daryaei@neyshabur.ac.ir