اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت نانو شرق ابزار توس
نام محصول:
شبیه ساز خورشیدی (NanoSAT-IIIS 200)
مدل:
NanoSAT-IIIS 200 (NanoSAT-IIIS 200)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۳:۳۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر مهدی شفیعی آفارانی
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
زاهدان
محل تحویل:
آزمایشگاه مرکزی
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر مهدی شفیعی آفارانی
تلفن ثابت:
05418056460
ایمیل آزمایشگاه:
shafieeafarani@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت نانو شرق ابزار توس
نام محصول:
شبیه ساز خورشیدی (NanoSAT-IIIS 200)
مدل:
NanoSAT-IIIS 200 (NanoSAT-IIIS 200)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای دکتر مهدی شفیعی آفارانی
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
زاهدان
محل تحویل:
دانشگاه سیستان و بلوچستان- آزمایشگاه مرکزی- رئیس آزمایشگاه مرکزی آقای دکتر مهدی شفیعی آفارانی
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مرکزی
تلفن ثابت:
05418056460
ایمیل آزمایشگاه:
shafieeafarani@gmail.com