در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
برش و تسطیح مغزه (دو سر زن) (CC-R30)
مدل:
CC-R30 (CC-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۴:۵۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
عبدالرضا سیار
استان:
خوزستان
شهر:
آبادان
محل تحویل:
دانشکده نفت آبادان
نام آزمایشگاه:
پترو فیزیک
نام مسئول آزمایشگاه:
عبدالرضا سیار
تلفن ثابت:
06153336199
ایمیل آزمایشگاه:
sayyar2006@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
برش و تسطیح مغزه (دو سر زن) (CC-R30)
مدل:
CC-R30 (CC-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۹:۳۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
عبدالرضا سیار
استان:
خوزستان
شهر:
آبادان
محل تحویل:
دانشکده نفت آبادان
نام آزمایشگاه:
پترو فیزیک
نام مسئول آزمایشگاه:
عبدالرضا سیار
تلفن ثابت:
06153336199
ایمیل آزمایشگاه:
sayyar2006@gmail.com