اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش پژوهان پایا
نام محصول:
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC (SLAC9301)
مدل:
SLAC9301 (SLAC9301)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۱۷:۳۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمدرضا انصاری
استان:
اصفهان
شهر:
شهرضا
محل تحویل:
دانشکده برق آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
نام آزمایشگاه:
ماشین های الکتریکی
نام مسئول آزمایشگاه:
مجید لطفی
تلفن ثابت:
03153238879
ایمیل آزمایشگاه:
majidlotfi878@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش پژوهان پایا
نام محصول:
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC (SLAC9301)
مدل:
SLAC9301 (SLAC9301)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۱۷:۳۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمدرضا انصاری
استان:
اصفهان
شهر:
شهرضا
محل تحویل:
دانشکده برق آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
نام مسئول آزمایشگاه:
مجید لطفی
تلفن ثابت:
03153238379
ایمیل آزمایشگاه:
majidlotfi878@gmail.com