اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
ساختار قامتی بدن(پاسچر) (Posture)
مدل:
Posture (Posture)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۱۴:۴۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمدرضا کردی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام آزمایشگاه:
فیزیولوژی
نام مسئول آزمایشگاه:
خانم دکتر فریبا محمدی
تلفن ثابت:
02188919872
ایمیل آزمایشگاه:
mohammadi.ssrc@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
ساختار قامتی بدن(پاسچر) (Posture)
مدل:
Posture (Posture)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ ۱۸:۲۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
کردی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن ثابت:
02188919872
ایمیل آزمایشگاه:
mohammadi.ssrc@gmail.com