اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومیشن (FGP Doc)
مدل:
FGP Doc (FGP Doc)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۰۸:۲۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
صابریان
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
معاونت تحقیقات
تلفن ثابت:
64432352
ایمیل آزمایشگاه:
mostafasaberian@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومیشن (FGP Doc)
مدل:
FGP Doc (FGP Doc)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۰۸:۲۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
صابریان
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
معاونت تحقیقات
تلفن ثابت:
64432352
ایمیل آزمایشگاه:
mostafasaberian@gmail.com