اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت تولیدی بازرگانی سیناکلون
نام محصول:
Sodium Dodecyl Solfate( SDS ),250g (آزمایشگاهی (بیولوژی مولکولی))
مدل:
آزمایشگاهی (بیولوژی مولکولی) (آزمایشگاهی (بیولوژی مولکولی))
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
خیر
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۱۸:۱۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید عباس حسینی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه تربیت مدرس
نام آزمایشگاه:
دانشکده علوم زیست
نام مسئول آزمایشگاه:
سید عباس حسینی
تلفن ثابت:
02182882009
ایمیل آزمایشگاه:
faras1378@gmail.com