اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت امین آسیا فناور پارس
نام محصول:
آسیاب گلوله ای سیاره ای (NARYA MPM 2*250)
مدل:
NARYA MPM 2*250 (NARYA MPM 2*250)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۱۶:۵۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید سلیمان موسوی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده
تلفن ثابت:
000000000000
ایمیل آزمایشگاه:
mousaviss@ripi.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت امین آسیا فناور پارس
نام محصول:
آسیاب گلوله ای سیاره ای (NARYA MPM 2*250)
مدل:
NARYA MPM 2*250 (NARYA MPM 2*250)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۱۸:۳۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید سلیمان موسوی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده
نام آزمایشگاه:
دانشکده
تلفن ثابت:
000000000000
ایمیل آزمایشگاه:
mousaviss@ripi.ir