اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
نام محصول:
پنوماتیک پایه (RT02)
مدل:
RT02 (RT02)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ ۱۰:۰۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید محسن موسوی نیک
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
زابل
محل تحویل:
دانشکده مهندسی
نام آزمایشگاه:
گروه مکانیک و مواد
نام مسئول آزمایشگاه:
مهدی شفیعی
تلفن ثابت:
05431136460
ایمیل آزمایشگاه:
shafieeafarani@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
نام محصول:
پنوماتیک پایه (RT02)
مدل:
RT02 (RT02)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۱۰:۴۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محسن موسوی نیک
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
زاهدان
محل تحویل:
دانشکده گروه مواد
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه انتقال حرارت و پنوماتیک
نام مسئول آزمایشگاه:
علیرضا کلانتری
تلفن ثابت:
05431132838
ایمیل آزمایشگاه:
shafieeafarani@gmail.com