اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت مهندسی راستین الکترونیک پویا
نام محصول:
REP-PZD700 (REP-PZD700-2)
مدل:
REP-PZD700-2 (REP-PZD700-2)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۱۲:۳۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر عبدالرضا محمدی
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
محل تحویل:
دانشکده مهندسی برق
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه برق
نام مسئول آزمایشگاه:
علی مرتضایی
تلفن ثابت:
05832284610
ایمیل آزمایشگاه:
ali.dartoomi@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت مهندسی راستین الکترونیک پویا
نام محصول:
REP-PZD700 (REP-PZD700-2)
مدل:
REP-PZD700-2 (REP-PZD700-2)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۱۲:۳۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر عبدالرضا محمدی
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
محل تحویل:
دانشکده برق
نام آزمایشگاه:
ازمایشگاه برق
نام مسئول آزمایشگاه:
علی مرتضاییان
تلفن ثابت:
05832284610
ایمیل آزمایشگاه:
ali.dartoomi@yahoo.com