اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش پژوهش فجر
نام محصول:
یخچال آزمایشگاهی دو درب (96RL2-92-A)
مدل:
96RL2-92-A (96RL2-92-A)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۵:۵۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی الیاسی
استان:
همدان
شهر:
تویسرکان
محل تحویل:
دانشکده فنی
نام آزمایشگاه:
صنایع غذایی
نام مسئول آزمایشگاه:
دارائی
تلفن ثابت:
08138380931
ایمیل آزمایشگاه:
eali.elyasi@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش پژوهش فجر
نام محصول:
یخچال آزمایشگاهی دو درب (96RL2-92-A)
مدل:
96RL2-92-A (96RL2-92-A)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی یلفانی
استان:
همدان
شهر:
همدان
محل تحویل:
دانشکده فنی تویسرکان
نام آزمایشگاه:
مواد غذایی
نام مسئول آزمایشگاه:
دارائی
تلفن ثابت:
08138380931
ایمیل آزمایشگاه:
amirdaraey@yahoo.com