اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت رادطب نوین زیست پایا
نام محصول:
آب مقطر گیری یکبار کندانسور فلزی (R-DM)
مدل:
R-DM (R-DM)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۱۵:۵۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مقصود سلیمان پور
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
محل تحویل:
دانشکده کشاورزی
تلفن ثابت:
04412770555
ایمیل آزمایشگاه:
m.solimanpur@urmia.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت رادطب نوین زیست پایا
نام محصول:
آب مقطر گیری یکبار کندانسور فلزی (R-DM)
مدل:
R-DM (R-DM)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۱۴:۴۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مقصود سلیمان پور
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
محل تحویل:
دانشگاه ارومیه
تلفن ثابت:
04412770555
ایمیل آزمایشگاه:
m.solimanpur@urmia.ac.ir