اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
نام محصول:
اولتراسونیک هموژنایزر (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
مدل:
ّFapan Ultrasound Probe-400R (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۰۸:۰۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خسرو معدنی پور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
نساجی
نام آزمایشگاه:
الکترو ریسی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر یوسف زاده
تلفن ثابت:
64542677
ایمیل آزمایشگاه:
yousefzadeh@aut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
نام محصول:
اولتراسونیک هموژنایزر (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
مدل:
ّFapan Ultrasound Probe-400R (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۰۸:۱۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خسرو معدنی پور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
نساجی
نام آزمایشگاه:
الکترو ریسی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر یوسف زاده
تلفن ثابت:
64542677
ایمیل آزمایشگاه:
yousefzadeh@aut.ac.ir