در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت گارنی ریز پرداز
نام محصول:
Elisa Reader (-3200DANA)
مدل:
-3200DANA (-3200DANA)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۱۶:۰۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمد حسین منی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پزشکی
نام آزمایشگاه:
ژنتیک
نام مسئول آزمایشگاه:
محمد حسین منی
تلفن ثابت:
02144580333
ایمیل آزمایشگاه:
hoseninomenni@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت گارنی ریز پرداز
نام محصول:
Elisa Reader (-3200DANA)
مدل:
-3200DANA (-3200DANA)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ ۱۳:۵۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمد حسی منی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پزشکی
نام آزمایشگاه:
ژنتیک
نام مسئول آزمایشگاه:
محمد حسین منی
تلفن ثابت:
09125441504
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com