اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
پمپ فشار بالا ( 10000 psi) دو سیلندر (P2-700)
مدل:
P2-700 (P2-700)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۱۷:۱۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید سلیمان موسوی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت
نام آزمایشگاه:
سنگ مخزن
نام مسئول آزمایشگاه:
محمد رضا اصفهانی
تلفن ثابت:
02148252065
ایمیل آزمایشگاه:
mousaviss@ripi.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
پمپ فشار بالا ( 10000 psi) دو سیلندر (P2-700)
مدل:
P2-700 (P2-700)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۰۹:۳۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای سید سلیمان موسوی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه صنعت نفت
نام آزمایشگاه:
سنگ مخزن
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای اصفهانی
تلفن ثابت:
02148252065
ایمیل آزمایشگاه:
mousaviss@ripi.ir