اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
تعادل سنج ایستا (Stabilometer)
مدل:
Stabilometer (Stabilometer)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ۰۹:۴۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مجید بحرینی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده پردیس هنرهای زیبا
نام آزمایشگاه:
ارگونومی
نام مسئول آزمایشگاه:
خانم یاسمن خداداده
تلفن ثابت:
02166415867
ایمیل آزمایشگاه:
khodadade@ut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
تعادل سنج ایستا (Stabilometer)
مدل:
Stabilometer (Stabilometer)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۱۶:۳۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
بحرینی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده هنرهای زیبا
نام آزمایشگاه:
ارگونومی
نام مسئول آزمایشگاه:
یاسمن خداداه
تلفن ثابت:
02155415867
ایمیل آزمایشگاه:
khodadade@ut.ac.ir