اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت مهندسین مشاور رادمان صنعت نصر
نام محصول:
اندازه گیری ضریب انتقال حرارتی تشعشعی (RA 5100)
مدل:
RA 5100 (RA 5100)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ ۱۵:۲۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فاطمه صفری
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
محل تحویل:
دانشکده گرمسار
نام آزمایشگاه:
سیالات و ترمو دینامیک
نام مسئول آزمایشگاه:
فاطمه صفری
تلفن ثابت:
0234244043
ایمیل آزمایشگاه:
f.safari2006@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت مهندسین مشاور رادمان صنعت نصر
نام محصول:
اندازه گیری ضریب انتقال حرارتی تشعشعی (RA 5100)
مدل:
RA 5100 (RA 5100)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ ۱۵:۴۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
داوود احمدی
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
محل تحویل:
دانشگاه گرمسار
نام آزمایشگاه:
سیالات و ترمودینامیک
نام مسئول آزمایشگاه:
فاطمه صفری
تلفن ثابت:
0234244043
ایمیل آزمایشگاه:
f.safari2006@gmail.com