اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت توسعه گران بعد سوم
نام محصول:
پرینتر سه بعدی (فاندر2ایکس)
مدل:
فاندر2ایکس (فاندر2ایکس)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۳:۴۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی الیاسی
استان:
همدان
شهر:
همدان
محل تحویل:
دانشکده شیمی
نام آزمایشگاه:
شیمی
نام مسئول آزمایشگاه:
مظاهر احمدی
تلفن ثابت:
08138282807
ایمیل آزمایشگاه:
ahmadi.mazaher@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت توسعه گران بعد سوم
نام محصول:
پرینتر سه بعدی (فاندر2ایکس)
مدل:
فاندر2ایکس (فاندر2ایکس)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۲:۰۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی الیاسی
استان:
همدان
شهر:
همدان
محل تحویل:
دانشکده شیمی
نام آزمایشگاه:
شیمی
نام مسئول آزمایشگاه:
مظاهر احمدی
تلفن ثابت:
08138282807
ایمیل آزمایشگاه:
ahmadi.mazaher@yahoo.com