اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
کارگاه صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
نام محصول:
هود شیمیایی (fume hood)
مدل:
fume hood (fume hood)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ۱۷:۰۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای حامد عطریان
استان:
همدان
شهر:
تویسرکان
محل تحویل:
دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان
نام آزمایشگاه:
دانشکده فنی مهندسی تویسرکان
نام مسئول آزمایشگاه:
حامد عطریان
تلفن ثابت:
08138380931
ایمیل آزمایشگاه:
eali.elyasi@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
کارگاه صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
نام محصول:
هود شیمیایی (fume hood)
مدل:
fume hood (fume hood)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ۱۹:۳۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
حامد عطریان
استان:
همدان
شهر:
تویسرکان
محل تحویل:
دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان
نام آزمایشگاه:
دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان
نام مسئول آزمایشگاه:
حامد عطری
تلفن ثابت:
08138380931
ایمیل آزمایشگاه:
eali.elyasi@gmail.com