اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت توسعه گران بعد سوم
نام محصول:
پرینتر سه بعدی (تراست ایکس ال پرو)
مدل:
تراست ایکس ال پرو (تراست ایکس ال پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۶:۲۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فرشید تباشیر
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تلفن ثابت:
02122257752
ایمیل آزمایشگاه:
roshd.kntu@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت توسعه گران بعد سوم
نام محصول:
پرینتر سه بعدی (تراست ایکس ال پرو)
مدل:
تراست ایکس ال پرو (تراست ایکس ال پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۶:۲۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فرشید تباشیر
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تلفن ثابت:
02122257752
ایمیل آزمایشگاه:
roshd.kntu@gmail.com