در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت طیف آزما طب
نام محصول:
PH رومیزی اتوکالیبره دقت 0.01 (TAT-PF90)
مدل:
TAT-PF90 (TAT-PF90)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
خیر
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۷:۵۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
خانم غالیان
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
----
تلفن ثابت:
21-44787430
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com