در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت کیاژن طب صدرا
نام محصول:
Gel Documentation system CCD (Gel Doc -CCD5)
مدل:
Gel Doc -CCD5 (Gel Doc -CCD5)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۰۹:۳۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمد حسین منی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
علی هاتف سلیمانیان
تلفن ثابت:
44787305
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت کیاژن طب صدرا
نام محصول:
Gel Documentation system CCD (Gel Doc -CCD5)
مدل:
Gel Doc -CCD5 (Gel Doc -CCD5)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۹:۳۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمد حسین منی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشپاه ملی مهندسی ژنتیک
نام آزمایشگاه:
مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
علی هاتف سلیمانیان
تلفن ثابت:
44787305
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com