اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومنتیشن بادومنبع نوریUV/LED (Gel Doc UV/LED)
مدل:
Gel Doc UV/LED (Gel Doc UV/LED)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۰۸:۱۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جناب آقای دکتر کریمیان
استان:
کرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
محل تحویل:
کرمانشاه-بلوار دانشگاه-دانشگاه رازی-آزمایشگاه مرکزی
تلفن ثابت:
08334284028
ایمیل آزمایشگاه:
milad.karimian@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومنتیشن بادومنبع نوریUV/LED (Gel Doc UV/LED)
مدل:
Gel Doc UV/LED (Gel Doc UV/LED)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۰۸:۱۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جناب آقای دکتر کریمیان
استان:
کرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
محل تحویل:
کرمانشاه-بلوار دانشگاه-دانشگاه رازی-آزمایشگاه مرکزی
تلفن ثابت:
08334284028
ایمیل آزمایشگاه:
milad.karimian@gmail.com